Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Centralny Elektroniczny Rejestr Umów Niefinansowych
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbStruktura (spis komórek organizacyjnych) urzędu
Nazwa wydziału
(P) Prezydent Miasta
     (F) Skarbnik Miasta
          (FB) Referat Budżetu Miasta
          (FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
          (FK) Referat Finansowo Księgowy
          (FP) Referat Podatków
          (FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
     (PA) Audytor Wewnętrzny
     (PC) Biuro Controlingu Operacyjnego
     (PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
     (PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
     (PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
     (PI) Biuro Prasowe
     (PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
     (PL) Wydział Zarządzania Kadrami
     (PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
     (PP) Rzecznik Prasowy
     (PR) Biuro Rady Miasta
     (PS) Pełnomocnik do spraw Rodziny
     (PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
     (PZ) Wydział Zamówień Publicznych
     (R) I Zastępca Prezydenta Miasta
          (RB) Biuro Budownictwa
          (RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
          (RG) Wydział Geodezji
          (RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
          (RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
          (RO) Biuro Obsługi Inwestora
          (RR) Wydział Rozwoju Miasta
          (RS) Wydział Ochrony Środowiska
          (RW) Wydział Inwestycji
          (RZ) Miejski Konserwator Zabytków
     (S) II Zastępca Prezydenta Miasta
          (RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
          (SE) Wydział Edukacji
          (SI) Biuro ds. Seniorów
          (SK) Wydział Kultury i Sportu
          (SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
          (SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
          (SP) Wydział Polityki Społecznej
     (Z) Sekretarz Miasta
          (ZI) Referat Informatyki
          (ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
          (ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
          (ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
          (ZU) Urząd Stanu Cywilnego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij