Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-07-132018-07-30”Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie” - Zaprojektuj i wybuduj

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (512,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-13 13:56:31
Załącznik 02. SIWZ.zip (23 733,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-13 13:56:31
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 42
R2018-07-102018-07-25"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Nowe połączenie drogowe ulicy Oświęcimskiej z ulicą Michałkowicką" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (708,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 13:12:22
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 624,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 13:12:22
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.pdf (14,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-13 13:46:48
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 61
R2018-07-122018-07-20Przewóz uczniów z terenu Siemianowic Śląskich do szkół oraz placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (944,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-12 15:45:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (5 015,8 KB)
Data publikacji: 2018-07-12 15:45:15
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 65
R2018-07-102018-07-20Postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi p.n: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn.:"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” realizowanego w ramach Poddziałania 11.2.1 RPO Woj.Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UEw ramach EFS

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2 962,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 14:48:58
Załącznik 02. SIWZ.zip (34 394,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 14:48:58
Załącznik 03. Pismo do Wykonawców wraz z dodatkami do SIWZ w wersji edytowalnej.zip (2 064,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-12 11:23:25
Załącznik 04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.pdf (628,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-17 15:16:32
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana terminu składania ofert.pdf (744,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-17 15:17:14
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 94
R2018-07-032018-07-18Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 060,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 15:48:57
Załącznik 02. SIWZ.zip (39 288,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 15:48:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 65
U2018-06-252018-07-10Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śl w ramach RPOWŚl na lata 2014 - 2020 (EFRR) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej-ZIT

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 199,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-25 13:47:02
Załącznik 02. SIWZ.zip (157 293,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-25 13:47:02
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert.pdf (389,4 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 10:41:50
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania- unieważnienie Części 1, Części 2, Części 3.pdf (1 256,0 KB)
Data publikacji: 2018-07-11 14:46:09
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 118
U2018-06-212018-06-29Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia oraz sprzętu ogrodowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (448,2 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 13:44:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 067,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 13:44:15
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert.pdf (28,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 12:04:02
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania-unieważnienie.pdf (87,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 12:54:39
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 97
O2018-06-202018-06-28Zakup oraz dostawa i montaż mebli w ramach projektu WND-RPSL.11.02.01-24-0436/16 pn."Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (446,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:55:14
Załącznik 02. SIWZ.zip (17 411,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:55:14
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1 258,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 14:17:17
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Części 2 zamówienia.pdf (657,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 12:49:49
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania- w odniesieniu do Części 1 zamówienia.pdf (682,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 16:46:03
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 111
U2018-06-132018-06-28Modernizacja wyodrębnionych lokali przy ul. Ligonia i ul. Waryńskiego Gminy Siemianowice Śląskie w celu adaptacji ich na lokale socjalne w ramach projektu Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie Sorsal III w ramach RPO Woj.Śl. na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 288,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 13:40:11
Załącznik 2. SIWZ.zip (14 865,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 13:40:11
Załącznik 3. Informacja z otwarcia ofert.pdf (33,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 09:56:02
Załącznik 4. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf (43,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 12:54:56
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 128
O2018-05-252018-06-15Wymiana nawierzchni ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (700,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 13:25:09
Załącznik 02. SIWZ.zip (5 385,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 13:25:09
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (62,9 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 11:01:56
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ.pdf (88,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 11:02:18
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (15,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 12:41:53
Załącznik 06. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ.zip (228,2 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 12:42:34
Załącznik 07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (26,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 12:59:14
Załącznik 08. Zmiana treści SIWZ.pdf (36,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 13:00:05
Załącznik 09. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (76,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-15 10:11:29
Załącznik 10. Informacji o wyniku postępowania.pdf (59,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 11:19:42
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 600

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij