Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

Wydział Spraw Obywatelskich - KOMUNIKACJA
(ul. Jana Pawła II 1)
pon.: 7:00-17:00, wt - czw: 8:00-15:30, pt: 8:00-13:30

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2017-10-072017-11-17Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł na częściowe pokrycie deficytu w zakresie zadań inwestycyjnych

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (209,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-07 09:40:37
Załącznik 02. SIWZ.zip (12 989,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-07 09:40:37
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 89
R2017-10-102017-10-25Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (975,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:59:22
Załącznik 02. SIWZ.zip (53 212,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:59:22
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 11:03:45
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmianą treści SIWZ oraz zmianą terminu składania ofert.pdf (170,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 11:07:17
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 111
R2017-09-132017-10-24Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (359,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 15:07:36
Załącznik 02. SIWZ.zip (8 055,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 15:07:36
Załącznik 03. JEDZ-ZP.rp.74.2017.xml (139,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 15:07:36
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ.zip (2 169,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 12:37:44
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 295
R2017-10-092017-10-19Zakup mebli dla potrzeb Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (10 473,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 14:13:58
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 530,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 14:13:58
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert.pdf (332,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-13 13:54:40
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (2 387,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-13 13:55:40
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 121
O2017-09-272017-10-05„Zagospodarowanie zielenią w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego „Zielone Hugo” oraz „Piękny stary Bańgów”, nasadzenia drzew na terenie miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (915,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 14:54:18
Załącznik 02. SIWZ.zip (25 608,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 14:54:18
Załącznik 03. Informacja z otwarcia oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wrsji edytowalnej.zip (71,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 10:33:58
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (126,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 12:19:05
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 152
O2017-09-142017-09-29"Budowa miejsc parkingowych oraz wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie III"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (852,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-14 15:08:56
Załącznik 02. SIWZ.zip (19 685,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-14 15:08:56
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (85,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:55:18
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do części 1 postępowania.pdf (55,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 15:12:03
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do części 2 postępowania.pdf (61,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 11:35:24
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 228
O2017-09-192017-09-27Przewóz uczniów z terenu Siemianowic Śląskich wraz z zapewnieniem opiekuna – Trasa 10

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (295,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:12:21
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 086,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:12:21
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (70,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 13:03:27
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (52,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 09:05:58
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 129
U2017-09-142017-09-22Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku SP Nr 20 przy ulicy Lipowej 3

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (504,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-14 13:08:22
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 204,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-14 13:08:22
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (39,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 11:27:16
Załącznik 04. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (142,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 16:02:19
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 143
O2017-09-062017-09-21Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (907,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-06 10:12:44
Załącznik 02. SIWZ.zip (3 733,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-06 10:12:44
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (49,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 10:39:36
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (41,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 13:21:09
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 191
R2017-08-032017-09-18Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Siemianowice Śląskie w ramach projektu WND-RPSL.04.05.01-24-09GF/16-002 pod nazwą- Jasno,bezpiecznie i ekologicznie-wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii ETAP I współfin.ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddz. 4.5.1-Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (507,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 15:03:13
Załącznik 02. SIWZ.zip (18 974,1 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 15:03:13
Załącznik 03. JEDZ-ZP.rp.55.2017.xml (141,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 15:03:13
Załącznik 04. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- przesłane do publikacji- zmiana terminu składania ofert.pdf (54,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-29 12:20:21
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (10 601,7 KB)
Data publikacji: 2017-08-29 12:21:53
Załącznik 06. Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- opublikowane.pdf (52,7 KB)
Data publikacji: 2017-08-31 12:34:04
Załącznik 07. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip.zip (663,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-18 16:04:28
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 953

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij