Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-10-182018-11-06Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie-zadanie V

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 140,4 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 15:36:52
Załącznik 02. SIWZ.zip (6 427,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 15:36:52
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-(w tym zmiana terminu składania ofert).pdf (68,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 14:02:07
Załącznik 05. Zmiana treści SIWZ.pdf (106,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 14:02:44
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 39
R2018-09-212018-10-31Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 13.000.000,00 zł na częściowe pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (242,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 09:24:02
Załącznik 02. SIWZ.zip (8 607,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 09:24:02
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.zip (1 212,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-12 10:14:49
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ.pdf (525,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-15 10:59:11
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 248
R2018-10-012018-10-25Rozbudowa Przedszkola nr 15 mieszczącego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 10, celem utworzenia dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu: Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (744,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-01 13:32:30
Załącznik 02. SIWZ.zip (30 357,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-01 13:32:30
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.pdf (18,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 13:14:08
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.pdf (13 983,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 13:13:52
Załącznik 05. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (480,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-15 13:53:10
Załącznik 06. Ogłoszenie zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (17,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 16:02:36
Załącznik 07. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (1 085,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 10:45:02
Załącznik 08. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu skladania ofert.pdf (17,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 16:46:23
Załącznik 09. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (511,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 16:46:55
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 250
R2018-09-262018-10-04Zakup sprzętu mobilnego, RTV i czytników kart dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (6 747,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-26 13:05:05
Załącznik 02. SIWZ.zip (9 135,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-26 13:05:05
Załącznik 03. Wydruki testów wydajności Benchmarks.zip (16 202,3 KB)
Data publikacji: 2018-09-26 13:05:05
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 2.pdf (33,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 13:41:44
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (79,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 14:22:44
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 3.pdf (52,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-19 08:43:23
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 165
R2018-09-192018-10-04Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie IV

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 155,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 13:15:29
Załącznik 02. SIWZ.zip (9 382,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 13:15:29
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (100,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 10:58:13
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do części 2.pdf (55,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 10:47:24
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do części 1.pdf (65,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 13:30:23
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 154
O2018-09-122018-10-04Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Niepodległości 47 w Siemianowicach Śląskich” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (870,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 12:56:50
Załącznik 2. SIWZ.zip (61 715,1 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 12:56:50
Załącznik 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (17,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-17 08:49:10
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ.zip (2 009,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-17 08:51:04
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (14,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 13:38:13
Załącznik 6. Zmiana treści SIWZ.zip (7 988,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 13:38:43
Załącznik 7. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (688,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-28 12:22:19
Załącznik 8. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wresji edytowalnej.zip (1 530,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 14:21:14
Załącznik 9. Informacja o wyniku postępowania.pdf (1 703,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-17 12:48:19
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 732
R2018-09-102018-09-18„Zakup narzędzi dla potrzeb realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” realizowanego w ramach Poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Zamówienie dotyczy Części 4 pn.: Narzędzia ręczne i pozostałe

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 369,3 KB)
Data publikacji: 2018-09-10 16:09:33
Załącznik 02. SIWZ.zip (17 300,6 KB)
Data publikacji: 2018-09-10 16:09:33
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (976,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 12:51:55
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf (1 343,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 16:07:31
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 98
R2018-08-212018-09-05Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji.

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 464,3 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 14:09:27
Załącznik 02. SIWZ.zip (24 467,7 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 14:09:27
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert.pdf (27,9 KB)
Data publikacji: 2018-09-05 13:24:21
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf (85,1 KB)
Data publikacji: 2018-09-05 13:45:31
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 177
O2018-08-142018-08-29„Wymiana nawierzchni ulic w Siemianowicach Śląskich”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (7 587,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-14 11:49:38
Załącznik 02. SIWZ.zip (43 457,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-14 11:49:38
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (99,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-29 10:26:31
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert - korekta.pdf (123,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-03 16:27:52
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania w odniesieniu do Części 1 oraz Części 3 zamówienia.pdf (103,3 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 16:07:10
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Części 2.pdf (54,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 10:45:09
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 317
O2018-08-162018-08-24„Budowa baz danych GESUT i BDOT500 dla części miasta Siemianowice Śląskie – Siemianowice (obręby 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57); Bańgów (obręb 11); Przełajka (obręby 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (575,7 KB)
Data publikacji: 2018-08-16 15:42:51
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 280,8 KB)
Data publikacji: 2018-08-16 15:42:51
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - korekta godziny składania ofert.pdf (17,4 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 15:42:54
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (70,9 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:19:43
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania.pdf (52,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-01 09:30:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 187

«««12345»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij