Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Centralny Elektroniczny Rejestr Umów Niefinansowych
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-12-122018-12-31Budowa tężni solankowej w okolicach stawu Rzęsa przy ul. Spacerowej w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (777,4 KB)
Data publikacji: 2018-12-12 12:44:56
Załącznik 02. SIWZ.zip (22 856,6 KB)
Data publikacji: 2018-12-12 12:44:56
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 35
R2018-12-042018-12-19„Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie: Park Ludowy (Etap I)”,

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (7 640,8 KB)
Data publikacji: 2018-12-04 14:27:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (26 694,8 KB)
Data publikacji: 2018-12-04 14:27:15
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (692,4 KB)
Data publikacji: 2018-12-14 12:45:09
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 95
R2018-11-302018-12-14Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie i jej jednostek organizacyjnych

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (644,1 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 11:40:09
Załącznik 02. SIWZ.zip (3 926,2 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 11:40:09
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana termin składania ofert.pdf (28,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 12:24:01
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnienaimi oraz zmianą tresci SIWZ.pdf (1 746,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 16:33:19
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnienaimi.pdf (31,3 KB)
Data publikacji: 2018-12-11 14:54:07
Załącznik 06. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (68,7 KB)
Data publikacji: 2018-12-14 12:02:59
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 127
R2018-12-032018-12-11Postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: "Ochrona osób i mienia Gminy Siemianowice Śląskie"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (175,1 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:20:16
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 986,6 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:20:16
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (74,2 KB)
Data publikacji: 2018-12-11 13:30:42
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 172
O2018-11-292018-12-07Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (434,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 12:53:59
Załącznik 02. SIWZ.zip (1 687,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 12:53:59
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (72,9 KB)
Data publikacji: 2018-12-07 11:25:57
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania- w odniesieniu do Części 2.pdf (51,6 KB)
Data publikacji: 2018-12-11 14:17:38
Załącznik 05. Informacja o wyniku postepowania - w odniesieniu do Części 1.pdf (53,2 KB)
Data publikacji: 2018-12-14 13:01:21
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 112
O2018-11-192018-12-04Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (701,6 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 15:41:28
Załącznik 02. SIWZ.zip (34 169,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 15:41:28
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (636,9 KB)
Data publikacji: 2018-12-04 11:48:38
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (63,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 12:40:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 58
R2018-11-072018-11-26Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Budowa kolektora deszczowego z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika Rzęsa

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (686,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 15:20:52
Załącznik 02. SIWZ.zip (8 102,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 15:20:52
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (51,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 11:14:49
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ.pdf (133,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 11:16:25
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 10:02:52
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 287
R2018-09-192018-10-04Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie IV

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 155,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 13:15:29
Załącznik 02. SIWZ.zip (9 382,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 13:15:29
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (100,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 10:58:13
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do części 2.pdf (55,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 10:47:24
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do części 1.pdf (65,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 13:30:23
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 262
O2018-09-122018-10-04Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Niepodległości 47 w Siemianowicach Śląskich” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (870,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 12:56:50
Załącznik 2. SIWZ.zip (61 715,1 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 12:56:50
Załącznik 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (17,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-17 08:49:10
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ.zip (2 009,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-17 08:51:04
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (14,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 13:38:13
Załącznik 6. Zmiana treści SIWZ.zip (7 988,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 13:38:43
Załącznik 7. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (688,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-28 12:22:19
Załącznik 8. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wresji edytowalnej.zip (1 530,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 14:21:14
Załącznik 9. Informacja o wyniku postępowania.pdf (1 703,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-17 12:48:19
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 902
U2018-08-032018-08-21Budowa parkingu służącego do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (725,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-03 12:11:27
Załącznik 2. SIWZ.zip (2 778,4 KB)
Data publikacji: 2018-08-03 12:11:27
Załącznik 3. Informacja z otwarcia ofert.pdf (20,2 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 09:53:28
Załącznik 4. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf (31,4 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 10:34:14
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 170

«««12»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij