Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Centralny Elektroniczny Rejestr Umów Niefinansowych
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««123»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-10-212019-11-05Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie – Jana Pawła II 10

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (275.6 KB)
Data publikacji: 2019-10-21 14:20:20
Załącznik 02. SIWZ.zip (140,160.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-21 14:20:20
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 43
R2019-10-232019-10-31„Dostawa toreb ekologicznych do segregowania odpadów komunalnych w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych II”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (233.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-23 11:10:11
Załącznik 02. SIWZ.zip (23,660.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-23 11:10:11
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 12
R2019-10-162019-10-31Nowe połączenie drogowe ul. Oświęcimskiej z ul. Michałkowicką w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (803.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-16 15:09:46
Załącznik 02. SIWZ.zip (338,912.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-16 15:09:46
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 168
R2019-10-152019-10-30„Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (976.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 15:33:21
Załącznik 02. SIWZ.zip (8,314.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 15:33:21
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 44
U2019-10-152019-10-23"Zakup koszy ulicznych"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (787.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 11:27:14
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,023.9 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 11:27:14
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert.pdf (22.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-23 09:50:17
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie) - w odniesieniu do Cz.1 oraz Cz.2.pdf (60.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-23 09:51:00
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 65
R2019-09-112019-10-17Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 15.500.000 zł. na pokrycie deficytu budżetu miasta (9.500.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000 zł)

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (131.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 09:49:43
Załącznik 02. SIWZ.zip (12,592.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 09:49:43
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.zip (1,117.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:25:34
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami 2.zip (87.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-09 15:34:14
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (89.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 13:39:54
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 190
U2019-10-072019-10-16Dostawa toreb ekologicznych do segregowania odpadów komunalnych w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych II

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (206.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-07 13:25:01
Załącznik 02. SIWZ.zip (14,635.3 KB)
Data publikacji: 2019-10-07 13:25:01
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert.pdf (238.6 KB)
Data publikacji: 2019-10-16 11:18:00
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf (344.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-16 11:18:40
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 42
O2019-09-252019-10-11„Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Kapicy w Siemianowicach Śląskich w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” - zaprojektuj i wybuduj”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (730.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-25 15:09:30
Załącznik 02. SIWZ.zip (5,863.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-25 15:09:30
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (76.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-11 11:22:22
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (46.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-14 13:30:27
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 87
R2019-09-042019-10-11Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie: wycinka i pielęgnacja drzew, zagospodarowanie zielenią

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (215.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 11:47:39
Załącznik 02. SIWZ.zip (70,823.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 11:47:39
Załącznik 03. Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zmiana terminu składania ofert.pdf (33.9 KB)
Data publikacji: 2019-10-04 12:54:38
Załącznik 04. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana terminu skladania ofert.pdf (376.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-04 12:56:03
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (2,083.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-11 13:19:04
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 283
R2019-09-242019-10-09Utworzenie miejsc rekreacji

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,625.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 12:36:08
Załącznik 02. SIWZ.zip (28,955.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 12:36:08
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (103.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-09 13:59:28
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 150

«««123»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij