Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««123»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-11-212019-11-29Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie obiektów rekreacyjnych będących we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (280.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-21 12:52:39
Załącznik 02. SIWZ.zip (4,946.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-21 12:52:39
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (79.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 11:11:41
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania (uniewżnienie) - w odniesieniu do Części 2.pdf (90.3 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:26:32
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 89
R2019-11-182019-11-29Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (249.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 16:56:55
Załącznik 02. SIWZ.zip (26,782.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 16:56:55
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-22 13:44:48
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (2,214.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-22 13:47:55
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,822.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 12:42:02
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 114
R2019-11-132019-11-25Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, peryferyjnego, fotograficznego na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AG/18-004 pn. „Akademia kompetencji i umiejętności” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (248.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-13 11:25:23
Załącznik 02. SIWZ.zip (25,859.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-13 11:25:23
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 16:04:32
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, Zmiana terminu składania ofert.zip (1,199.4 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 16:04:42
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,808.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-25 13:39:11
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 162
U2019-11-122019-11-21Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00AH pn. "Kompetencje na przyszłość" współfin. ze środków UE w ramach EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2,183.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-12 15:10:55
Załącznik 02. SIWZ.zip (19,799.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-12 15:10:55
Załącznik 03. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (485.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 14:44:13
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,823.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-21 10:30:34
Załącznik 05. Zawiadomienie o terminie otwarcia ofert dodatkowych - w odniesieniu do Części 1.pdf (399.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 15:13:38
Załącznik 06. Zawiadomienie o terminie otwarcia ofert dodatkowych - w odniesieniu do Części 2.pdf (401.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 15:14:37
Załącznik 07. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - w odniesieniu do Części 1 oraz Części 2.pdf (308.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 13:22:12
Załącznik 08. Informacja o unieważnieniu postępowania - w odniesieniu do Części 1 oraz Części 2.pdf (1,409.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 14:08:54
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 94
O2019-11-122019-11-20Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00AG/18 pn. "Akademia kompetencji i umiejętności" współfin. ze środków UE w ramach EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2,162.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-12 15:08:21
Załącznik 02. SIWZ.zip (19,844.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-12 15:08:21
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,940.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-20 13:41:16
Załącznik 04. Informacja o wyniku postepowania Cz.1 oraz Cz.2.pdf (1,179.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 13:14:21
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 92
O2019-10-312019-11-08Zakup gadżetów ekologicznych

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (233.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 13:27:36
Załącznik 02. SIWZ.zip (9,937.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 13:27:36
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (75.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-08 13:50:35
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Części 1 i 2.pdf (77.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-14 13:17:44
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 133
O2019-10-302019-11-07Wykonanie 14 audytów ex-post oraz audytu zbiorczego ze wskaźnikami rezultatu dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie" zrealizowanego w ramach poddziałania 4.3.1 RPO WSL 2014-2020. Audytami objęte są następujące budynki przy ul. Deji 1, 2, 3, 4, 5, 6, Żwirki i Wigury 1, 2, 4, 5, 6, Michałkowicka 37, Wiejska 49, Wróblewskiego 29

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (487.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-30 14:26:02
Załącznik 02. SIWZ.zip (1,398.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-30 14:26:02
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip.zip (151.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 13:20:56
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (83.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-22 09:24:19
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 224
O2019-10-212019-11-05Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie – Jana Pawła II 10

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (275.6 KB)
Data publikacji: 2019-10-21 14:20:20
Załącznik 02. SIWZ.zip (140,160.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-21 14:20:20
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (89.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:24:45
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Części 1 i 2.pdf (77.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-06 11:34:37
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 245
O2019-10-232019-10-31„Dostawa toreb ekologicznych do segregowania odpadów komunalnych w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych II”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (233.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-23 11:10:11
Załącznik 02. SIWZ.zip (23,660.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-23 11:10:11
Załącznik 03. Zmiana treści SIWZ- Dodatek nr 1b do SIWZ.zip (1,429.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-25 13:20:46
Załącznik 04. Zapytania do terści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (609.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 11:23:31
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,082.9 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 13:33:22
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 2 - unieważnienie.pdf (348.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 13:34:20
Załącznik 07. Informacja o wyniku postępowania w odnisieniu do Części 1.pdf (553.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 12:25:32
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 161
O2019-10-152019-10-30„Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (976.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 15:33:21
Załącznik 02. SIWZ.zip (8,314.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-15 15:33:21
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (92.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-30 10:19:51
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (61.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 11:57:32
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 157

«««123»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij