Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Symbol wydziału: RK
Nazwa: Wydział Gospodarki Komunalnej
Telefon: 327605351(377,427,472,493, 384,466,473) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 8-11,19
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

Wydział Spraw Obywatelskich - KOMUNIKACJA
(ul. Jana Pawła II 1)
pon.: 7:00-17:00, wt - czw: 8:00-15:30, pt: 8:00-13:30

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Damian Kołakowski Naczelnik
Marlena Brol Główny Specjalista
Elżbieta Cichy Inspektor
Bogumił Ciscoń Główny Specjalista
Witold Dułak Główny Specjalista
Magdalena Glados Inspektor
Marzena Goj Inspektor
Klaudia Gomulska stażystka
Martyna Knapik Pomoc Administracyjna
Mariusz Koj Inspektor
Weronika Liszka podinspektor
Anna Łysko-Witkowska Podinspektor
Zofia Mendera Inspektor
Michał Neumann Podinspektor
Daria Ochman stażystka
Alina Olszewska Inspektor
Emilia Piżuch-Lojtek Podinspektor
Bernard Pogoda Kierowca
Iwona Robak-Charchan Inspektor
Aleksandra Słomiany Podinspektor
Jarosław Słota Inspektor
Magdalena Spychalska Inspektor
Agata Stryha Podinspektor
Natalia Wach stażystka
Grzegorz Wroński Inspektor
Bożena Zając Główny Specjalista

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3135 Opłata miejscowa
3135.1 Postępowanie podatkowe
3135.2 Korespondencja Gospodarki Odpadami
3138 Opłata od posiadania psów
3153 Dotacje
3210 Obrót gotówkowy
3211 Obrót bezgotówkowy
3212 Depozyty kasowe, obsługa wadium
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
3224 Uzgadnianie sald
3226 Zobowiązania, poręczenia
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
5545 Akcje przeciwpowodziowe
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6130 Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6152 Zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
620 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
631 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami
6320 Ustalanie stref ochronnych ujęć wody
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6332 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
7000 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7012.1 urządzenia techniczne - uzgodnienia
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7014 Ewidencja inwestycji komunalnych
7020 Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 Utrzymanie zieleni
7021.10 oświetlenia uliczne
7021.11 oświetlenie świąteczne
7021.12 opłaty targowe
7021.13 Utrzymanie szaletów miejskich
7021.2 Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów
7021.3 Zlecenia
7021.4 Utrzymanie placów zabaw
7021.5 Referencje i zaświadczenia
7021.6 wodociągi
7021.7 kanalizacja sanitarna
7021.8 kanalizacja deszczowa
7021.9 ciepło
7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7032 Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych
7040 Zakładanie, rozszerzanie i likwidacja cmentarzy komunalnych
7235 Usuwanie pojazdów
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego
7243.13 postanowienia na korzystanie z prrzystanków
8135 Zapobieganie patologiom społecznym

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij