Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PC) Biuro Controlingu Operacyjnego
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PS) Pełnomocnik do spraw Rodziny
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Wydział Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(Z) Sekretarz Miasta
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Podatków

Symbol wydziału: FP
Nazwa: Referat Podatków
Telefon: 32 7605240 (260, 295, 232, 236, 231) Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 pok. 23, 22, 8 (kasa)
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Maria Sala Kierownik
Damian Bekus Główny Specjalista
Joanna Chatys Inspektor
Barbara Kuczek inspektor
Beata Nowak Inspektor
Ewa Przybylok Inspektor
Katarzyna Rusz Inspektor
Monika Wojciechowska Inspektor
Adrian Zjawiński Inspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
3110 Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie
3120 Podatek od nieruchomości
3120.1 Osoby Fizyczne - Korespondencja w sprawach podatkowych.
3120.2 Osoby Prawne - Korespondencja w sprawach podatkowych.
3120.3 Osoby Fizyczne - Rozłożenia na raty, umorzenia, przesunięcia terminów płatności.
3120.4 Osoby Prawne - Rozłożenia na raty, umorzenia, przesunięcia terminów płatności.
3120.5 Osoby Fizyczne - zarachowania.
3120.6 Osoby Prawne - zarachowania.
3120.7 Osoby Fizyczne - Odwołania.
3120.8 Osoby Prawne - Odwołania.
3121 Podatek rolny
3124 Podatek od środków transportowych
3124.1 Podatek od środków transportowych - Korespondencja w sprawach podatkowych.
3124.2 Podatek od środków transportowych - Rozłożenia na raty, umorzenia, przesunięcia terminów płatności.
3124.3 Podatek od środków transportowych - zarachowania.
3124.4 Podatek od środków transportowych - odwołania.
3124.5 Podatek od środków transportowych - wezwania do złożenia deklaracji.
3124.6 Podatek od środków transportowych - postępowanie podatkowe (decyzje).
3126 Podatek od spadków i darowizn
3127 Łączne zobowiązanie podatkowe dla osób nie będących rolnikami
3130 Opłata skarbowa
3132 Opłata targowa
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3140.1 Zaświadczenia w sprawach podatkowych.
3140.2 Zaświadczenia w sprawach podatkowych - udostępnienie danych.
3140.3 Zaświadczenia o pomocy de minimis.
3153 Dotacje
3162 Windykacja należności
3162.1 Osoby Fizyczne - upomnienia.
3162.2 Osoby Fizyczne - tytuły wykonawcze.
3162.3 Osoby Fizyczne - korespondencja.
3162.4 Osoby Prawne - upomnienia.
3162.5 Osoby Prawne - tytuły wykonawcze.
3162.6 Osoby Prawne - korespondencja.
3162.7 Podatek od środków transportowych - upomnienia.
3162.8 Podatek od środków transportowych - tytuły wykonawcze.
3162.9 Podatek od środków transportowych - korespondencja.
3210 Obrót gotówkowy
3211 Obrót bezgotówkowy
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij