Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PC) Biuro Controlingu Operacyjnego
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PS) Pełnomocnik do spraw Rodziny
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Wydział Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(Z) Sekretarz Miasta
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Biuro Prasowe

Symbol wydziału: PI
Nazwa: Biuro Prasowe
Telefon: 32 7605322 (320,321,311,216,308,309) Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. 33a, pok.1
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Adrian Merta Kierownik
Dagmara Brudek-Schulz Pracownik II stopnia
Paweł Cwalina Pomoc administracyjna
Ilona Czernecka Pomoc Administracyjna
Jacek Dokutowicz Inspektor
Szymon Duczek Główny Specjalista
Rafał Jakoktochce Pomoc administracyjna
Wojciech Mateusiak młodszy referent
Piotr Pindur Pomoc Administracyjna
Ewa Roch-Wyrzykowska Inspektor
Barbara Wicik Główny Specjalista

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0530 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne
0540 Strategie, programy i plany promocji gminy
0541 Własne akcje promocyjne i reklamowe gminy
0542 Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
0543 Materiały promocyjne gminy i jej jednostek
0544 Materiały do serwisu internetowego
055 Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach
056 Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
134 Projektowanie i eksploatacja gminnych stron i portali internetowych
144 Obsługa merytoryczna systemów powiadamiania mieszkańców gminy
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
271 Dokumentacja zamówień publicznych
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3222 Rozliczenia
3226 Zobowiązania, poręczenia
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij