Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-01-202020-02-04Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf (1,361.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 15:25:53
Załącznik 02. SIWZ.zip (11,975.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 15:25:53
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 98
R2020-01-202020-01-30Wypożyczalnia rowerów - Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (211.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 11:03:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (17,100.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 11:03:26
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:36:13
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 74
R2019-12-312020-01-17Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie: Park Górnik, Park Pszczelnik

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (296.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 11:58:51
Załącznik 02. SIWZ.zip (57,450.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 11:58:51
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 15:34:42
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (1,302.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 15:36:05
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (341.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 16:01:35
Załącznik 06. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,897.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 12:47:21
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 479
O2019-12-312020-01-14Usługa wydruku centralnego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (669.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 12:00:05
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,779.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 12:00:05
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (26.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 15:40:12
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (157.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 15:41:01
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (75.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 11:46:16
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania.pdf (44.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-21 13:06:07
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 166
R2019-12-302020-01-14„Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” Kontrakt 3 – Inżynier Projektu, Pomoc Techniczna (Nr POIS.02.01.00-00-000/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (250.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-30 14:54:13
Załącznik 02. SIWZ.zip (146,532.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-30 14:54:13
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczeniem o przyneleżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,362.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 11:13:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 284
R2019-12-112020-01-13Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (138.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 15:21:21
Załącznik 02. SIWZ.zip (19,752.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 15:21:21
Załącznik 03. Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji.pdf (70.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 15:21:21
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (85.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 11:26:52
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 416
O2019-12-302020-01-09„Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-009B/18-003 pn. "Lepszy start w przyszłość" współfinan. ze środków UE w ramach EFS w ramach RPO WSL na lata 2014–2020"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf (2,106.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-30 12:56:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (25,076.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-30 12:56:26
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,638.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 10:44:28
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Części 1, Części 2 oraz Części 3.pdf (1,280.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-16 13:32:44
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 67
U2019-12-192020-01-08Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00AH pn. "Kompetencje na przyszłość" współfin. ze środków UE w ramach EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2,126.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-19 14:02:53
Załącznik 02. SIWZ.zip (24,316.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-19 14:02:53
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,485.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-08 10:59:52
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie) - w odniesieniu do Części 1 oraz Częsci 2.pdf (735.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:10:48
Załącznik 05. Informacja o nieudzieleniu zamówienia - wodniesineiu do Części 1 oraz Części 2.pdf (272.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:31:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 67
O2019-12-102020-01-07Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie – wykonanie ścianki i montaż drzwi na I piętrze budynku przy ul. Dąbrowskiego 13

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (223.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 13:23:16
Załącznik 02. SIWZ.zip (47,807.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 13:23:16
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2019-12-19 12:09:24
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, Zmiana terminu składania ofert.zip (122.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-19 12:09:53
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (84.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 11:46:52
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania.pdf (61.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 11:57:15
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 234
R2019-12-182020-01-03Zakup sprzętu serwerowego, mobilnego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (240.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-18 13:24:25
Załącznik 02. SIWZ.zip (4,359.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-18 13:24:25
Załącznik 03. Zmiana treści SIWZ.pdf (45.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:19:08
Załącznik 04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-27 14:16:39
Załącznik 05. Zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert.zip (255.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-27 14:17:29
Załącznik 06. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (79.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:21:54
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 247

«««12»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij