Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Ogłoszenia
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Przetargi nieruchomości
Petycje
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««123»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-05-252020-06-26"Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (175.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 12:46:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (13,069.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 12:46:26
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 100
R2020-05-142020-06-19Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 26.000.000,-zł. na pokrycie deficytu budżetu miasta (20.000.000,-zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,- zł)

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (233.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 10:54:33
Załącznik 02. SIWZ.zip (20,653.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 10:54:33
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 77
R2020-05-292020-06-15Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Przełajka – zaprojektuj i wybuduj

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (229.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:06:10
Załącznik 02. SIWZ.zip (5,450.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:06:10
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 9
R2020-05-272020-06-15„Rozszerzenie możliwości komunikacyjnych na wiadukcie przy ul. Stanisława Staszica- budowa platformy pionowej oraz części ogrodzenia”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (248.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 14:28:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (22,736.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 14:28:26
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 25
R2020-05-262020-06-12Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (579.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 15:32:43
Załącznik 02. SIWZ.zip (11,231.4 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 15:32:43
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (161.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 14:42:31
Załącznik 04. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (959.4 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 14:43:09
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 96
R2020-05-182020-06-08Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy Barlickiego 2

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (248.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-18 14:00:02
Załącznik 2. SIWZ.zip (8,811.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-18 14:00:02
Załącznik 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert.pdf (95.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 14:35:34
Załącznik 4. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (1,429.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 14:36:25
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 248
R2020-05-202020-05-28„Dostawa wraz z wymianą słupów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (246.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 13:14:13
Załącznik 2. SIWZ.zip (9,429.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 13:14:13
Załącznik 3. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (35.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 13:49:33
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (140.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 13:46:28
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 132
R2020-05-202020-05-28„Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,100.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 15:14:27
Załącznik 02. SIWZ.zip (56,316.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 15:14:27
Załącznik 03. Informacja o unieważnieniu postępowania - w odniesieniu do Części 1.pdf (180.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 14:52:31
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (110.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-28 12:34:46
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 79
R2020-04-302020-05-26Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (313.9 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 11:25:06
Załącznik 2. SIWZ.zip (6,902.3 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 11:25:06
Załącznik 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 12:30:44
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ.zip (2,470.4 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 12:31:24
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert).pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 13:23:08
Załącznik 6. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.pdf (85.4 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 13:23:34
Załącznik 7. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (118.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 12:43:54
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 304
R2020-04-292020-05-26"Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (757.9 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 15:25:25
Załącznik 02. SIWZ.zip (125,951.3 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 15:25:25
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.pdf (149.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 12:57:47
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (7,757.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 12:58:49
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert).pdf (149.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 13:41:34
Załącznik 06. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (8,120.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 13:42:19
Załącznik 07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.pdf (149.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 16:05:02
Załącznik 08. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ.zip (9,646.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 16:06:59
Załącznik 09. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej .zip (114.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 13:10:07
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 845

«««123»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij