Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Ogłoszenia
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Przetargi nieruchomości
Petycje
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««123»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-09-012020-09-17Remont nawierzchni DK94 – ulica Wrocławska w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (242.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 13:38:40
Załącznik 02. SIWZ.zip (7,789.6 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 13:38:40
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (205.1 KB)
Data publikacji: 2020-09-08 15:48:31
Załącznik 04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf (119.6 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 13:40:09
Załącznik 05. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (19.3 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 13:40:37
Załącznik 06. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami II.pdf (114.1 KB)
Data publikacji: 2020-09-14 16:56:11
Załącznik 07. Informacja z otwarcia ofert oraz Osiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (112.8 KB)
Data publikacji: 2020-09-17 12:23:48
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 300
R2020-08-052020-09-09„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednostek oświatowych”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (350.9 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 11:59:11
Załącznik 02. SIWZ.zip (69,088.2 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 11:59:11
Załącznik 03. Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf (93.2 KB)
Data publikacji: 2020-08-07 12:30:19
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (86.3 KB)
Data publikacji: 2020-08-07 12:31:05
Załącznik 05. Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- II.pdf (70.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-21 13:41:32
Załącznik 06. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treśći SIWZ.pdf (418.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-21 13:42:31
Załącznik 07. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (89.9 KB)
Data publikacji: 2020-08-27 15:24:16
Załącznik 08. Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip .zip (134.4 KB)
Data publikacji: 2020-09-09 12:52:56
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 622
O2020-08-052020-08-20Modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Leśnej 2 w Siemianowicach Śląskich z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych działanie 4.7 Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów 20 grudnia 2016r. (M.P. poz. 1250)

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (226.4 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 11:33:09
Załącznik 02. SIWZ.zip (33,230.3 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 11:33:09
Załącznik 03.Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (99.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 11:28:59
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (57.4 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 13:03:05
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 144
O2020-08-112020-08-19Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (572.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-11 15:46:28
Załącznik 02. SIWZ.zip (3,711.3 KB)
Data publikacji: 2020-08-11 15:46:28
Załącznik 03.Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (100.9 KB)
Data publikacji: 2020-08-19 15:10:24
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 2.pdf (39.3 KB)
Data publikacji: 2020-08-31 14:59:47
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 3.pdf (54.4 KB)
Data publikacji: 2020-09-11 11:53:05
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 1.pdf (59.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-14 16:10:54
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 218
R2020-08-042020-08-12„Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (313.6 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 13:11:22
Załącznik 02. SIWZ.zip (21,454.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 13:11:22
Załącznik 03. Zapytanie do treści SIWZ.pdf (112.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-07 11:40:10
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (154.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-12 10:47:59
Załącznik 05. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do Części 1 ,Częsci 2, Części 3.pdf (154.4 KB)
Data publikacji: 2020-08-26 11:11:47
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 169
O2020-07-312020-08-10„Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 15 – zakup tablic interaktywnych i projektorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu: Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (217.3 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 11:36:08
Załącznik 02. SIWZ.zip (16,006.1 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 11:36:08
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (963.9 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 11:59:04
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (602.6 KB)
Data publikacji: 2020-08-28 12:10:22
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 100
O2020-07-162020-08-05Dostawa samochodu ratunkowego oraz pojazdu typu Quad wraz z przyczepą do jego transportu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (231.8 KB)
Data publikacji: 2020-07-16 15:56:48
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,196.3 KB)
Data publikacji: 2020-07-16 15:56:48
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (119.9 KB)
Data publikacji: 2020-07-21 15:49:23
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (67.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-21 15:50:09
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf (119.9 KB)
Data publikacji: 2020-07-23 15:35:54
Załącznik 06. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert .pdf (17.4 KB)
Data publikacji: 2020-07-23 15:36:24
Załącznik 07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf (113.0 KB)
Data publikacji: 2020-07-27 17:01:50
Załącznik 08. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II.pdf (21.7 KB)
Data publikacji: 2020-07-27 17:02:27
Załącznik 09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf (119.9 KB)
Data publikacji: 2020-07-29 14:44:24
Załącznik 10. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert III.zip (956.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-29 14:45:37
Załącznik 11. Informacja z otwarcia ofert wraz z Oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (98.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 13:12:21
Załącznik 12. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Cześci 1 oraz Części 2.pdf (80.1 KB)
Data publikacji: 2020-08-31 13:03:47
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 311
R2020-06-192020-07-23Modernizacja, przebudowa i częściowa budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (325.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 13:01:43
Załącznik 02. SIWZ.zip (775,470.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 13:01:43
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (97.7 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 16:05:13
Załącznik 04. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (260.8 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 16:05:39
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (119.2 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 16:15:23
Załącznik 06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf (119.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:03:26
Załącznik 07. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (36,016.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:05:03
Załącznik 08. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf (119.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-10 13:12:22
Załącznik 09. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3.pdf (260.8 KB)
Data publikacji: 2020-07-10 13:13:06
Załącznik 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf (197.2 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 16:50:35
Załącznik 11. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 4.zip (7,668.8 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 16:51:37
Załącznik 12. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (435.1 KB)
Data publikacji: 2020-07-20 15:58:23
Załącznik 13. Informacja z otwarcia ofert wraz z Oświadczeniem o przynależności lub brakiem przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (2,112.9 KB)
Data publikacji: 2020-07-23 15:39:34
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1870
O2020-06-102020-07-13Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków, opróżnianie i mycie koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (154.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-10 12:37:45
Załącznik 02. SIWZ.zip (16,776.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-10 12:37:45
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (194.7 KB)
Data publikacji: 2020-06-30 13:21:12
Załącznik 04. Informacja z otwarcia oferta wraz z Oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (116.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-13 15:12:03
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania- w odniesieniu do Części 2.pdf (53.7 KB)
Data publikacji: 2020-08-17 14:34:32
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania- w odniesieniu do Części 1.pdf (55.3 KB)
Data publikacji: 2020-08-21 13:05:51
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 586
O2020-05-252020-06-26"Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (175.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 12:46:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (13,069.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 12:46:26
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert wraz z Oświadczeniem o przyneleżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (112.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 13:10:49
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania w odniesieniu do Części 3.pdf (35.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 13:11:24
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania - w odniesioeniu do Części 2.pdf (41.3 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 16:13:10
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Części 1.pdf (54.9 KB)
Data publikacji: 2020-07-27 16:32:26
Załącznik 07. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Cześci 4.pdf (415.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-03 15:26:30
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 694

«««123»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij