Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Ogłoszenia
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Przetargi nieruchomości
Petycje
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-03-092020-04-07Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zbiegu ulic Michałkowickiej oraz Hugo Kołłątaja na Nowym Świecie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (239.9 KB)
Data publikacji: 2020-03-09 12:00:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (11,002.2 KB)
Data publikacji: 2020-03-09 12:00:15
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-16 13:11:53
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (30.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-16 13:12:55
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- II.pdf (122.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 16:06:11
Załącznik 06. Zmiana treści SIWZ.zip (304.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 16:06:59
Załącznik 07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf (100.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:15:24
Załącznik 08. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert II.zip (654.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:20:28
Załącznik 09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf (117.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 13:51:16
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 435
R2020-03-032020-04-07Kompleksowa termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana przy ul. Fryderyka Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (245.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:37:56
Załącznik 02. SIWZ.zip (98,840.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:37:56
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 14:12:13
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (395.9 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 14:12:53
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (96.7 KB)
Data publikacji: 2020-03-16 14:09:35
Załącznik 06. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (22.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-16 14:10:53
Załącznik 07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf (124.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 17:12:55
Załącznik 08. Zmiana treści SIWZ.zip (274.7 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 17:13:51
Załącznik 09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf (100.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:29:31
Załącznik 10. Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert III.zip (493.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:31:13
Załącznik 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf (96.7 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 08:07:44
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 571
R2020-03-102020-04-06Adaptacja pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego w ramach projektu: "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,731.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 13:38:41
Załącznik 02. SIWZ.zip (90,432.3 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 13:38:41
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (223.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-20 12:47:25
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ.zip (6,628.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-20 12:48:06
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (607.7 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 11:24:39
Załącznik 06. Zmiana treści SIWZ.zip (45,579.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 11:25:19
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 126
R2020-02-262020-04-06Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (323.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-26 14:32:04
Załącznik 02. SIWZ.zip (122,308.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-26 14:32:04
Załącznik 03. Sprostowanie ogłosenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf (80.9 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:35:52
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ.pdf (63.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:35:59
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 215
O2020-03-032020-03-11Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 - dokumentacja projektowa

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (231.2 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 12:24:39
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,561.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 12:24:39
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (54.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-11 13:33:25
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (210.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-23 15:28:46
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 144
R2020-03-022020-03-10„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (254.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:04:35
Załącznik 02. SIWZ.zip (5,901.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:04:35
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (140.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 13:43:26
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania- unieważnienie w odniesieniu do Części 1 i 3.pdf (81.9 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 14:10:32
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania- w odniesieniu do Części 4.pdf (184.9 KB)
Data publikacji: 2020-03-30 15:04:25
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 177
O2020-02-142020-03-03Rozwój mieszkan. infrastrukt. społ. m. Siemianowice Śl. Sorsal II w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 (EFRR). Oś prioryt. X, rewital. oraz infrastrukt. społ. i zdrowot. dział. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjal.,wspomag. i chronion. oraz infrastrukt. usług społecznych, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkal. socjal.,wspomag. i chronion. oraz infrastrukt. usług społ. ZIT tj. wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wyodrębnionych lokali usytuow.w budyn. przy ul.Kołłątaja G. Siemianowice Śl

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (311.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 13:09:35
Załącznik 02. SIWZ.zip (92,332.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 13:09:35
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 12:12:21
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składnia ofert.zip (8,706.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 12:13:10
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,287.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 12:19:20
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 3 - unieważnienie.pdf (433.9 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 12:20:04
Załącznik 07. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 1 i Części 2.pdf (1,107.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 09:17:10
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 254
O2020-02-042020-02-24Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością m. Siemianowice Śl.–etap 2 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFRR) dla osi priorytetowej:IV.Efektywność energetyczna,odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania 4.3.1.. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej-ZIT

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (285.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:12
Załącznik 02. SIWZ.zip (205,237.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:12
Załącznik 03. Dodatki nr 1a, 1b oraz nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej.zip (900.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-06 08:44:48
Załącznik 04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:46:51
Załącznik 05. Zmiana treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składnia ofert.zip (1,507.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:48:48
Załącznik 06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (96.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 12:26:01
Załącznik 07. Zmiana treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składnia ofert 2.zip (6,357.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 12:27:55
Załącznik 08. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,630.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-24 13:02:05
Załącznik 09. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 1 i Części 2.pdf (1,199.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 12:52:27
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 658
R2020-02-042020-02-24Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, tytuł projektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. W. Budryka 2 oraz Szkoła Podstawowa 20 przy ul. Lipowej 3 w Siemianowicach Śląskich)

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (337.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 14:56:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (153,100.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 14:56:15
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 14:50:41
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (5,706.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 14:53:45
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (821.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 16:14:02
Załącznik 06. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (2,903.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-24 15:09:29
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 965
O2020-02-122020-02-20Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: "Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (238.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 13:59:50
Załącznik 02. SIWZ.zip (1,795.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 13:59:50
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (74.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 10:23:05
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (38.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 12:48:49
Załącznik 05. Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf (23.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-23 08:41:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 110

«««12»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij