Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Ogłoszenia
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Przetargi nieruchomości
Petycje
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-06-192020-07-14Modernizacja, przebudowa i częściowa budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (325.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 13:01:43
Załącznik 02. SIWZ.zip (775,470.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 13:01:43
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (97.7 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 16:05:13
Załącznik 04. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (260.8 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 16:05:39
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (119.2 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 16:15:23
Załącznik 06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf (119.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:03:26
Załącznik 07. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (36,016.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:05:03
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 617
R2020-06-302020-07-13Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Siemianowice Śląskie w ramach projektu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 pod nazwą - Jasno, bezpiecznie i ekologicznie - wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii ETAP II

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (225.4 KB)
Data publikacji: 2020-06-30 13:10:28
Załącznik 02. SIWZ.zip (43,287.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-30 13:10:28
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (167.8 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 17:06:27
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (17,936.7 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 17:06:47
Załącznik 05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf (120.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-07 16:02:01
Załącznik 06. Zmiana treści SIWZ .zip (7,390.1 KB)
Data publikacji: 2020-07-07 16:02:29
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 215
R2020-06-102020-07-13Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków, opróżnianie i mycie koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (154.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-10 12:37:45
Załącznik 02. SIWZ.zip (16,776.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-10 12:37:45
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (194.7 KB)
Data publikacji: 2020-06-30 13:21:12
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 174
R2020-05-252020-06-26"Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (175.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 12:46:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (13,069.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-25 12:46:26
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert wraz z Oświadczeniem o przyneleżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (112.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 13:10:49
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania w odniesieniu do Części 3.pdf (35.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 13:11:24
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 374
R2020-06-092020-06-24"Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie III"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,038.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 12:15:25
Załącznik 02. SIWZ.zip (9,407.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 12:15:25
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (146.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-24 12:54:16
Załącznik 04. Informacja o unieważnieniu postępowania - w odniesieniu do Części 2.pdf (54.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-30 15:32:09
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 227
R2020-06-082020-06-23Wykonanie audytu ex-post ze wskaźnikami rezultatu dla projektu "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła w Siemianowicach Śl." zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śl. na lata 2014-2020 (poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT). Audytami objęte są następujące budynki przy ul. Sobieskiego 8, 9, 10, 10a, 36 w Siemianowicach Śl.

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (213.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 13:33:48
Załącznik 02. SIWZ.zip (19,044.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 13:33:48
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,336.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 12:50:15
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (670.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-03 11:20:55
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 109
U2020-05-142020-06-19Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 26.000.000,-zł. na pokrycie deficytu budżetu miasta (20.000.000,-zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,- zł)

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (233.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 10:54:33
Załącznik 02. SIWZ.zip (20,653.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 10:54:33
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.zip (3,109.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 12:25:28
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert.pdf (21.4 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 10:05:52
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie).pdf (37.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 10:06:41
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 307
R2020-06-092020-06-17Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków Przedszkoli Gminy Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (316.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 14:10:22
Załącznik 02. SIWZ.zip (10,251.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 14:10:22
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczeniem o przyneleżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (382.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-17 14:40:53
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 157
R2020-06-012020-06-16„Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,559.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-01 15:34:00
Załącznik 02. SIWZ.zip (77,967.4 KB)
Data publikacji: 2020-06-01 15:34:00
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,359.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 10:45:28
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 169
O2020-05-292020-06-15Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Przełajka – zaprojektuj i wybuduj

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (229.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:06:10
Załącznik 02. SIWZ.zip (5,450.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:06:10
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (70.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 12:55:58
Załącznik 04. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (55.1 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:40:44
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 232

«««1234»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij