Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-02-142020-03-02Rozwój mieszkan. infrastrukt. społ. m. Siemianowice Śl. Sorsal II w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 (EFRR). Oś prioryt. X, rewital. oraz infrastrukt. społ. i zdrowot. dział. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjal.,wspomag. i chronion. oraz infrastrukt. usług społecznych, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkal. socjal.,wspomag. i chronion. oraz infrastrukt. usług społ. ZIT tj. wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wyodrębnionych lokali usytuow.w budyn. przy ul.Kołłątaja G. Siemianowice Śl

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (311.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 13:09:35
Załącznik 02. SIWZ.zip (92,332.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 13:09:35
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 52
R2020-02-042020-02-24Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością m. Siemianowice Śl.–etap 2 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFRR) dla osi priorytetowej:IV.Efektywność energetyczna,odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania 4.3.1.. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej-ZIT

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (285.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:12
Załącznik 02. SIWZ.zip (205,237.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:12
Załącznik 03. Dodatki nr 1a, 1b oraz nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej.zip (900.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-06 08:44:48
Załącznik 04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:46:51
Załącznik 05. Zmiana treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składnia ofert.zip (1,507.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:48:48
Załącznik 06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (96.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 12:26:01
Załącznik 07. Zmiana treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składnia ofert 2.zip (6,357.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 12:27:55
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 368
R2020-02-042020-02-24Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, tytuł projektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. W. Budryka 2 oraz Szkoła Podstawowa 20 przy ul. Lipowej 3 w Siemianowicach Śląskich)

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (337.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 14:56:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (153,100.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 14:56:15
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 14:50:41
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (5,706.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 14:53:45
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (821.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 16:14:02
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 548
R2020-02-122020-02-20Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: "Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (238.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 13:59:50
Załącznik 02. SIWZ.zip (1,795.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 13:59:50
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 46
R2020-01-292020-02-14Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie I

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,327.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 14:34:30
Załącznik 02. SIWZ.zip (11,672.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 14:34:45
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (188.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 13:18:58
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 243
R2020-01-202020-02-12Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf (1,361.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 15:25:53
Załącznik 02. SIWZ.zip (11,975.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 15:25:53
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf (1,038.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 13:55:40
Załącznik 04. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.zip (4,334.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 14:05:55
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (155.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 12:39:53
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 410
R2020-02-032020-02-11„Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z audytami energetycznymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap 4”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (899.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 08:36:34
Załącznik 02. SIWZ.zip (3,632.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 08:36:34
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (116.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-11 14:22:25
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 114
O2020-01-202020-02-04Wypożyczalnia rowerów - Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (211.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 11:03:26
Załącznik 02. SIWZ.zip (17,100.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-20 11:03:26
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:36:13
Załącznik 04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-28 13:37:38
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert.zip (1,225.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-28 13:40:08
Załącznik 06. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (75.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:52:30
Załącznik 07. Informacja o wyniku postępowania.pdf (39.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-06 08:47:03
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 222
R2019-12-312020-01-17Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie: Park Górnik, Park Pszczelnik

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (296.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 11:58:51
Załącznik 02. SIWZ.zip (57,450.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 11:58:51
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 15:34:42
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.zip (1,302.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 15:36:05
Załącznik 05. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (341.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 16:01:35
Załącznik 06. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1,897.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 12:47:21
Załącznik 07. Informacja o wyniku postępowania w odniesieniu do Części 2.pdf (664.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 14:31:21
Załącznik 08. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do Części 2.pdf (360.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 14:47:32
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 687
O2019-12-312020-01-14Usługa wydruku centralnego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (669.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 12:00:05
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,779.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 12:00:05
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (26.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 15:40:12
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (157.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 15:41:01
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (75.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 11:46:16
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania.pdf (44.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-21 13:06:07
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 228

«««12»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij