Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Spraw Obywatelskich

Symbol wydziału: ZS
Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich
Telefon: 32 7605261-2,264,255,279,257-8,327-330 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. 6, 7, 9, 21
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Karina Chrzanowska Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Izabela Baran Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Arkadiusz Bącol Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Rafał Czech Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Beata Dyda Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Mariola Gorczyńska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Grim Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Dawid Grzesiek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Kornelia Hajduk-Koj Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Henkel Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Danuta Jarząbek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Koczar Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Kryś Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Hubert Langrzyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Wioletta Niesłony Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Adam Ogłodek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Waldemar Peterek Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Dominika Sempowicz Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Sulińska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Izabela Szindler Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Trosset Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Usnacht podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Wojtas podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Zawodnik Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
077.1 Pełnomocnictwa i upoważnienia
077.2 Sprawy dotyczące profilu zaufanego
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
271 Dokumentacja zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3222 Rozliczenia
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
5010.1 Wpisania do rejestru wyborców
5010.2 Skreślenia z rejestru wyborców
5011 Spisy wyborców
5011.1 Dopisania i skreślenia ze spisu wyborców
5011.2 Głosowania przez pełnomocnika
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
5040 Gminne biura spisowe
530 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw społecznych i obywatelskich
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5342.1 Informacje i instrukcje ws. ewidencji ludności
5342.2 Dane osobowe i statystyczne
5343 Sprawy meldunkowe
5343.1 Sprawy dot. zameldowania
5343.2 Sprawy dot. wymeldowania
5343.3 Inne sprawy meldunkowe
5344 Obsługa dowodów osobistych
5344.1 Informacje i instrukcje ws. dowodów osobistych
5344.2 Korespondencja ws. dowodów osobistych
5344.3 Elektroniczne wnioski oraz postępowania administracyjne ws. dowodów osobistych
5344.4 Zawiadomienia o utracie luib uszkodzeniu dowodu osobistego
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5345.1 Udostępnianie danych jednostkowych
5345.2 Wydawanie zaświadczeń
5345.3 Udostępnianie danych jednostkowych (ZADANIA WŁASNE)
5410 Dokumentacja rejestracji pojazdów
5410.1 Korespondencja w sprawie ewidencji i rejestracji pojazdów
5420 Rejestrowanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
5421 Nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów
5422 Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów
5430 Ewidencjonowanie kierowców
5430.1 Korespondencja w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
5440 Rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
7048 Zezwalanie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7334 Ewidencja miejsc noclegowych
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
7340.1 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - DETAL
7340.2 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - GASTRONOMIA
7340.3 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - JEDNORAZOWE
7340.4 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - CATERING
7340.5 Kontrola oświadczeń alkoholowych
7341 Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
7341.1 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
7341.2 Licencje na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym, powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz w zakresie pośrednictwa
7343 Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
7346 Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją)
7346.1 Kontrola w zakresie transportu drogowego
7346.2 Nadzór w zakresie transportu drogowego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij