Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Urząd Stanu Cywilnego

Symbol wydziału: ZU
Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: 32 7660520 (520-527) Faks: 32 7660522
E-Mail: usc@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, Al. Sportowców 1
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00 sobota: 8.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Grażyna Szulc Kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Halina Bogusz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Dominika Chryst Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Elżbieta Gansiniec Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aurelia Klimek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Mietła Zastępca Kierownika Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Pawlak Zastępca Kierownika Więcej ... [Więcej ...]
Monika Waszkielewicz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Winkler-Kisiel podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Wioletta Wrzaszczak Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
530 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw społecznych i obywatelskich
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5350 Statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
5351.1 Rejestracja aktów urodzeń
5351.2 Rejestracja aktów małżeństw
5351.3 Rejestracja aktów zgonów
5351.4 Zmiany w aktach stanu cywilnego
5351.5 Oświadczenia dotyczące aktu urodzenia
5351.6 Oświadczenia dotyczące aktu małżeństwa
5351.7 Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5352 Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
5352.1 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
5352.2 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
5352.3 Odtworzenie aktu stanu cywilnego
5352.4 Unieważnienie aktu stanu cywilnego
5352.5 Wpisywanie decyzji innych organów
5353 Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg
5354 Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca
5355 Zmiany imion i nazwisk
5356 Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
5360 Zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą
5361 Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego
5362.1 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
5362.2 Korespondencja dotycząca akt stanu cywilnego
5363 Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego
5364 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego
5364.1 Wydawanie zaświadczeń z akt stanu cywilnego
5364.2 Poświadczenie kopii dokumentów
5364.3 Postanowienia wydawane przez Kierownika USC
5365 Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego
537 Sprawy konsularne

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij