Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Kultury i Sportu

Symbol wydziału: SK
Nazwa: Wydział Kultury i Sportu
Telefon: 32 7656290 (291-295) Faks: 32 7656295
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 3
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Małgorzata Pichen Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Adam Bogdoł Młodszy Referent Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Być Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Kończyk Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Jan Litwiński Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Mariola Nibisz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Krzysztof Nos Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Natalia Wojna-Stolorz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0054 Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
056 Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
061 Strategie
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3222 Rozliczenia
3226 Zobowiązania, poręczenia
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
403 Mecenat nad działalnością kulturalną
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
421 Programy rozwoju kultury fizycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie
4220 Kluby sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej
4221 Uczniowskie kluby sportowe
4222 Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej
4223 Obiekty sportowe i rekreacyjne
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
424 Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
425 Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
425.1 Szkoły Podstawowe klasy 1-6 - współzawodnictwo sportowe szkół
425.2 Szkoły Podstawowe klasy 7- 8 - współzawodnictwo sportowe szkół
425.3 Szkoły Ponadpodstawowe - współzawodnictwo sportowe szkół
425.4 Zawody rejonowe i wojewódzkie - współzawodnictwo sportowe szkół
425.5 Inne - współzawodnictwo sportowe szkół
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
430 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu turystyki i wypoczynku
431 Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie
432 Organizacja informacji turystycznej
433 Wyznaczanie szlaków turystycznych i tras rowerowych
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
523 Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
525 Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij