Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Geodezji

Symbol wydziału: RG
Nazwa: Wydział Geodezji
Telefon: 32 7605408 (411, 413, 455) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 45, 47, 48, 49
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Jolanta Łukowska Geodeta Miasta, Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Czerwińska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Drzazga Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Dariusz Dudek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marek Hołyszko Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Jolanta Komander Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Radosław Kuraś Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Mirosława Popławska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Kamil Wistel Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Jarosław Zgadzaj Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Michał Żabiński Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3220 Dowody księgowe
660 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
661 Programy, projekty, analizy z zakresu geodezji i kartografii
6620 Obsługa ewidencji gruntów i budynków
6621 Informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego
6623 Aktualizacja użytków gruntowych
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6630 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
6640 Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
6641 Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecanie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych
6642 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
6642.1 ZGŁOSZENIA PRAC GEODEZYJNYCH
6642.2 (Wnioski o wypisy, wyrysy i mapy)
6643 Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6831 Podział nieruchomości
6832 Scalanie nieruchomości

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij