Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Gospodarki Lokalowej

Symbol wydziału: RL
Nazwa: Wydział Gospodarki Lokalowej
Telefon: 32 7605490 (453, 458, 397, 452, 395,396) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 6-7, 12-14
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Marcin Chodukiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej, Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Violetta Cieśla Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Dolny Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marta Dziemba-Korzyniec Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Bogumiła Gaweł Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Jaskólska Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Jakub Krześlak Pracownik I stopnia Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Kuklok Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Kusiak podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ilona Myśliwiec Referent Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Nibisz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Niezgoda Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Rafał Nogajczyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Paczuła Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Marta Paprotny-Grela Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Szałata Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Wcisło podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Wolska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Alicja Woźniak pracownik II stopnia Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
271.1 Dokumentacja zamówień publicznych do 30 tys. euro
271.2 Dokumentacja dot. prowadzonych postępowań zamówień publicznych przez Zarządcę
271.3 Dokumentacja zamówień publicznych - sprawy ogólne
271.4 Dokumentacja zamówień publicznych udzielonych zgodnie z Pzp
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
272.1 Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych postępowań dot.zamówień do 30 tys. euro
272.2 Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych postępowań dot. zamówień udzielonych zgodnie z Pzp
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3150 Dochody z majątku gminy
3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa
3153 Dotacje
3220 Dowody księgowe
3222 Rozliczenia
3222.1 Zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe
3222.10 Modernizacja lokali mieszkalnych
3222.11 Remont lokali mieszkalnych
3222.12 Rozbiórka obiektów budowlanych
3222.13 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowa bram
3222.14 Wymiana instalacji elektrycznej
3222.15 Realizacja decyzji PINB
3222.16 Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania
3222.17 Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania
3222.18 Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania
3222.19 Wykonanie robót instalacji elektrycznych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania
3222.2 Zadania zlecone
3222.20 Wykonanie robót wod-kan, gaz, CO nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania
3222.21 Montaż nawiewników
3222.22 Postawienie, przebudowa piecy kaflowych
3222.23 Dokumentacja techniczna
3222.24 Remont elewacji budynków
3222.25 Remont, utwardzenie powierzchni podwórzy
3222.26 Docieplenie budynków
3222.27 Wykonanie zabudowy łazienek
3222.3 Zadania własne
3222.4 Modernizacja ogrzewania (instalacja gazowa, CO)
3222.5 Montaż instalacji domofonowej
3222.6 Roboty konserwacyjne, nadzory
3222.7 Pozostałe roboty remontowe
3222.8 Przeglądy budynków
3222.9 Usługi kominiarskie, sprawdzanie piecy
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6821.1 Wykonywanie praw do nieruchomości - Powstańców 8 i 8a
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6850 Użyczanie nieruchomości
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 Sprawy ogólne
7021.10 ul. Boczna 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.100 ul. Kościuszki 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.101 ul. Z Krasińskiego 1a, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.102 ul. Krótka 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.103 ul. Krótka 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.104 ul. Krótka 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.105 ul. Krótka 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.106 ul. Krótka 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.107 ul. Krótka 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.108 ul. H. Krupanka 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.109 ul. J. Ligonia 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.11 ul. Boczna 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.110 ul. J. Ligonia 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.111 ul. J. Ligonia 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.112 ul. J. Matejki 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.113 ul. J. Matejki 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.114 ul. J. Matejki 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.115 ul. J. Matejki 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.116 ul. J. Matejki 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.117 ul. J. Matejki 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.118 ul. J. Matejki 22, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.119 ul. J. Matejki 23, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.12 ul. Ks. Pawła Brandysa 23, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.120 ul. J. Matejki 24, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.121 ul. J. Matejki 26, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.122 WM ul.Matejki 29,29a, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.123 ul. K. MIarki 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.124 ul. K. Miarki 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.125 ul. K. Miarki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.126 ul. K. Miarki 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.127 ul. K. Miarki 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.128 ul. K. Miarki 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.129 ul. K. Miarki 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.13 ul. Browarowa 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.130 ul. K. Miarki 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.131 ul. K. Miarki 12, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.132 ul. K. Miarki 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.133 ul. K. Miarki 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.134 WM ul. K. Miarki 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.135 ul. Michałkowicka 9, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.136 ul. Michałkowicka 37, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.137 ul. Michałkowicka 39, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.138 ul. Michałkowicka 41, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.139 ul. Michałkowicka 43, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.14 ul. Brzozowa 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.140 ul. Michałkowicka 45, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.141 ul. Mickiewicza 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.142 ul. Mickiewicza 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.143 ul. Mickiewicza 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.144 ul. Mickiewicza 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.145 ul. Mickiewicza 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.146 ul. Mickiewicza 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.147 ul. Mickiewicza 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.148 ul. Mickiewicza 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.149 ul. Mickiewicza 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.15 ul. Brzozowa 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.150 ul. Mickiewicza 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.151 ul. Mickiewicza 19, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.152 ul. Niepodległości 12, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.153 ul. Niepodległości 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.154 ul. Niepodległości 34, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.155 ul. Ogrodowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.156 ul. Ogrodowa 4, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.157 ul. Ogrodowa 6, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.158 ul. Oświęcimska 16, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.159 ul. Park Pszczelnik 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.16 ul. Brzozowa 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.160 ul. Parkowa 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.161 ul. Parkowa 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.162 ul. Parkowa 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.163 ul. Parkowa 9, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.164 ul. Parkowa 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.165 ul. Parkowa 16, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.166 ul. Piaskowa 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.167 ul. Piaskowa 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.168 ul. Piaskowa 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.169 ul. Piaskowa 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.17 ul. Brzozowa 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.170 ul. Piaskowa 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.171 ul. Piaskowa 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.172 ul. Piastowska 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.173 ul. Piastowska 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.174 ul. Piastowska 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.175 ul. Piastowska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.176 ul. Piastowska 12, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.177 ul. Piastowska 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.178 ul. Poprzeczna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.179 ul. Poprzeczna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.18 ul. Św. Floriana 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.180 ul. Poprzeczna 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.181 WM ul. Powstańców 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.182 ul. Powstańców 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.183 ul. Powstańców 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.184 ul. Powstańców 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.185 ul. Powstańców 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.186 WM ul. Powstańców 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.187 ul. Powstańców 20, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.188 WM ul. Powstańców 26, Pszczelnicza 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.189 ul. Powstańców 30, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.19 WM ul. Bytkowska 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.190 ul. Powstańców 31, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.191 ul. Powstańców 33, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.192 ul. Powstańców 40, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.193 ul. Powstańców 42, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.194 ul. Powstańców 48, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.195 ul. Powstańców 50, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.196 ul. Powstańców 52, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.197 ul. Powstańców 56, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.198 WM ul. Powstańców 26, Pszczelnicza 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.199 ul. Pszczelnicza 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.2 ul. 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.20 ul. Bytkowska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.200 ul. Pszczelnicza 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.201 ul. Pszczelnicza 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.202 ul. Pszczelnicza 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.203 ul. Pszczelnicza 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.204 ul. K. Pułaskiego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.205 ul. H. Sienkiewicza, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.206 ul. H. Sienkiewicza 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.207 ul. Sienna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.208 ul. J. Sobieskiego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.209 ul. J. Sobieskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.21 ul. Bytkowska 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.210 WM ul. Sobieskiego 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.211 ul. J. Sobieskiego 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.212 ul. J. Sobieskiego 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.213 ul. J. Sobieskiego 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.214 ul. J. Sobieskiego 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.215 ul. J. Sobieskiego 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.216 ul. J. Sobieskiego 20, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.217 ul. J. Sobieskiego 29, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.218 ul. J. Sobieskiego 36, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.219 ul. J. Sobieskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.22 ul. Bytkowska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.220 ul. J. Sobieskiego 43, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.221 ul. Staszica 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.222 ul. Staszica 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.223 ul. Staszica 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.224 ul. Staszica 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.225 ul. Staszica 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.226 ul. Staszica 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.227 ul. Szeflera 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.228 ul. Szeflera 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.229 ul. Szeflera 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.23 ul. Bytkowska 23, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.230 ul. Szkolna 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.231 ul. Szkolna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.232 ul. Śmiłowskiego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.233 ul. Śmiłowskiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.234 ul. Śmiłowskiego 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.235 ul. Śmiłowskiego 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.236 ul. Śmiłowskiego 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.237 ul. Śmiłowskiego 12, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.238 WM ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.239 ul. Śmiłowskiego 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.24 ul. Bytkowska 25, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.240 ul. Śmiłowskiego 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.241 ul. Śmiłowskiego 21, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.242 ul. Śmiłowskiego 23, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.243 ul. Śmiłowskiego 28, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.244 ul. Śmiłowskiego 39, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.245 ul. Śmiłowskiego 43, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.246 ul. Śniadeckiego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.247 ul. Śniadeckiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.248 ul. Śniadeckiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.249 ul. Śniadeckiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.25 ul. Bytkowska 28, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.250 ul. Śniadeckiego 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.251 ul. Śniadeckiego 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.252 ul. Śniadeckiego 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.253 WM ul. Św. Barbary 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.254 ul. Św. Barbary 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.255 ul. Św. Barbary 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.256 ul. Św. Barbary 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.257 ul. Św. Barbary 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.258 ul. Św. Barbary 16, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.259 ul. Św. Barbary 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.26 ul. Bytkowska 29, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.260 ul. Św. Barbary 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.261 ul. Św. Barbary 20, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.262 WM ul. Św. Barbary 24, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.263 ul. Św. Barbary 25, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.264 ul. Śląska 3B, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.265 WM ul. Śląska 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.266 ul. Śląska 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.267 ul. Śląska 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.268 ul. Śląska 22, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.269 ul. Śląska 31, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.27 ul. Bytkowska 30, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.270 ul. Śląska 33, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.271 ul. Śląska 42, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.272 ul. Śląska 44, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.273 ul. Śląska 49, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.274 ul. Śląska 51, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.275 ul. Śląska 55, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.276 ul. Śląska 63, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.277 ul. Śląska 66, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.278 ul. Śląska 70, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.279 ul. Śląska 71, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.28 ul. Bytkowska 31, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.280 ul. Śląska 72, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.281 ul. Śląska 74, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.282 ul. Śląska 75, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.283 ul. Śląska 77, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.284 ul. Śląska 78, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.285 ul. Śląska 83, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.286 ul. Śląska 84, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.287 WM ul.Waryńskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.288 WM ul.Waryńskiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.289 ul. Waryńskiego 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.29 ul. Chemiczna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.290 ul. Waryńskiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.291 ul. Waryńskiego 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.292 ul. Waryńskiego 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.293 WM ul. Watoły 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.294 ul. Wiejska 49, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.295 ul. Wiejska 125, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.296 ul. Wróblewskiego 18, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.297 ul. Wróblewskiego 29, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.298 ul. Zgrzebnioka 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.299 ul. Zwycięstwa 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.3 ul. 1-go Maja 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.30 ul. F. Chopina 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.300 ul. Zwycięstwa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.301 ul. Żeromskiego 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.302 ul. Żwirki i Wigury 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.303 ul. Żwirki i Wigury 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.304 ul. Żwirki i Wigury 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.305 ul. Żwirki i Wigury 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.306 ul. Żwirki i Wigury 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.307 ul. Żwirki i Wigury 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.308 ul. Śmiłowskiego 6a, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.309 ul. Andersa 1a, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.31 ul. F. Chopina 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.310 ul. Szkolna 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.311 ul. 1-go Maja 16, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.32 , 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.33 ul. Chorzowska 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.34 ul. K. Damrota 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.35 ul. K. Damrota 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.36 ul. J. Dąbrowskiego 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.37 ul. J. Dąbrowskiego 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.38 ul. J. Dąbrowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.39 ul. J. Dąbrowskiego 16, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.4 ul. Fitznerów 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.40 ul. Fabryczna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.41 ul. Fabryczna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.42 ul. Fabryczna 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.43 ul. Fabryczna 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.44 ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.45 ul. Fabryczna 20, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.46 ul. F. Deji 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.47 ul. F. Deji 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.48 ul. F. Deji 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.49 ul. F. Deji 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.5 ul. Al. Sportowców 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.50 ul. F. Deji 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.51 ul. F. Deji 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.52 ul. B. Głowackiego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.53 ul. B. Głowackiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.54 ul. B. Głowackiego 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.55 ul. B. Głowackiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.56 ul. Hutnicza 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.57 WM ul. Hutnicza 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.58 WM ul. Hutnicza 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.59 WM ul. Hutnicza 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.6 ul. Boczna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.60 WM ul. Hutnicza 20, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.61 WM ul. Hutnicza 22, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.62 WM ul.Jagiellońska 1 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.63 ul. Jana Pawła II 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.64 ul. Jana Pawła II 11, 41-100 Siemianowice Śląskie (budynek oddany)
7021.65 WM ul. Jedności 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.66 WM ul. M. Kasprzaka 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.67 ul. H. Kołłątaja 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.68 ul. H. Kołłątaja 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.69 ul. H. Kołłątaja 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.7 ul. Boczna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.70 ul. H. Kołłątaja 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.71 ul. H. Kołłątaja 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.72 ul. H. Kołłątaja 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.73 ul. H. Kołłątaja 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.74 ul. H. Kołłątaja 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.75 ul. H. Kołłątaja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.76 ul. H. Kołłątaja 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.77 ul. H. Kołłątaja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.78 ul. H. Kołłątaja 12, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.79 ul. H. Kołłątaja 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.8 ul. Boczna 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.80 ul. H. Kołłątaja 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.81 ul. H. Kołłątaja 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.82 WM ul. Komuny Paryskiej 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.83 ul. Komuny Paryskiej 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.84 ul. Komuny Paryskiej 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.85 ul. Komuny Paryskiej 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.86 ul. Komuny Paryskiej 18, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.87 ul. Komuny Paryskiej 19, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.88 ul. Komuny Paryskiej 20, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.89 ul. Komuny Paryskiej 22, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.9 ul. Boczna 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.90 ul. M. Kopernika 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.91 ul. M. Kopernika 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.92 WM ul. M. Kopernika 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.93 ul. Kościelna 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.94 ul. Kościelna 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.95 ul. Kościelna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.96 ul. Kościelna 32, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.97 ul. Kościuszki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.98 ul. Kościuszki 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
7021.99 ul. Kościuszki 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
7110 Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy
7113 Analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
7114 Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali
7114.1 Obniżki czynszu w lokalach mieszkalnych - Zarządzenie nr 792/2019
7121 Ustanawianie odrębnej własności lokali
7123 Ustalanie tytułów prawnych do lokali
7124 Ustalanie i poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali
7130 Wspólnoty mieszkaniowe
7130.1 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Wolności 1, Krasińskiego 1a
7130.10 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 6
7130.100 Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 3
7130.101 Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 5
7130.102 Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 7
7130.103 Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 9
7130.104 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 9
7130.105 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 11
7130.106 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 13
7130.107 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 15
7130.108 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 17
7130.109 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 19
7130.11 Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 2
7130.110 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zgrzebnioka 42,44
7130.111 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zgrzebnioka 46
7130.112 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zgrzebnioka 48,50
7130.113 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zgrzebnioka 49
7130.114 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zgrzebnioka 53
7130.115 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 19a,b
7130.116 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 19c
7130.117 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hutnicza 17
7130.118 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedności 3,5
7130.119 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 5,6,7,8,9,11,12
7130.12 Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 18
7130.120 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Topolowa 2
7130.121 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 16
7130.122 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bratnia 1
7130.123 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Młodych 17
7130.124 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fojkisa 8,8a
7130.125 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 1
7130.126 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prusa 1
7130.127 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fabryczna 9,11
7130.128 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Oświęcimska 13
7130.129 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mysłowicka 15a
7130.13 Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 20
7130.130 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 1, Hutnicza 16
7130.131 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sprawy Ogólne Wspólnot Mieszkaniowych
7130.132 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 24
7130.133 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fitznerów 2
7130.134 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 14
7130.135 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 16
7130.136 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 4
7130.137 Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 6
7130.138 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrężna 19
7130.139 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 7
7130.14 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 15
7130.140 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 26, Pszczelnicza 1
7130.141 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Aleja Młodych 18
7130.142 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 3,3a,3c
7130.143 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krupanka 73
7130.144 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sobieskiego 7
7130.145 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 84
7130.146 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 4
7130.147 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hutnicza 19
7130.148 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hutnicza 22
7130.149 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprzaka 2
7130.15 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śmiłowskiego 4
7130.150 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 4
7130.151 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedności 2, Hutnicza 20
7130.152 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Komuny Paryskiej 2
7130.153 Wspólnota Mieszkaniowa ul. K. Miarki 15
7130.154 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska 1
7130.155 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 8
7130.156 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śmiłowskiego 15
7130.157 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hutnicza 18
7130.158 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 2,3
7130.159 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Matejki 29,29a
7130.16 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 6
7130.160 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sobieskiego 29
7130.161 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Watoły 19
7130.162 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bytkowska 6
7130.163 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krótka 8
7130.164 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 34
7130.165 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 4
7130.166 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 14
7130.167 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Barbary 2,2a
7130.168 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 19
7130.169 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Barbary 24
7130.17 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Barbary 19,21
7130.18 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 8
7130.19 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 6
7130.2 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprzaka 4
7130.20 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 1
7130.21 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 2
7130.22 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 3
7130.23 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 4
7130.24 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 5
7130.25 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 6
7130.26 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 1
7130.27 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 3
7130.28 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 4
7130.29 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 5
7130.3 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 2
7130.30 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 6
7130.31 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 7
7130.32 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 8
7130.33 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 9
7130.34 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 11
7130.35 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaworowa 1
7130.36 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaworowa 2
7130.37 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 1
7130.38 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 2
7130.39 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 3
7130.4 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprzaka 6,8
7130.40 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 4
7130.41 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 5
7130.42 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 6
7130.43 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 7
7130.44 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 8
7130.45 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 9
7130.46 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 10
7130.47 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klonowa 1
7130.48 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Topolowa 1
7130.49 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klonowa 3
7130.5 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprzaka 10
7130.50 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klonowa 5
7130.51 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klonowa 7
7130.52 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 3
7130.53 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 4
7130.54 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 5
7130.55 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 6
7130.56 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 9
7130.57 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 10
7130.58 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 11
7130.59 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 12, Grabowa 10
7130.6 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Wolności 1, Krasińskiego 1a
7130.60 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrężna 7a
7130.61 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrężna 9
7130.62 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrężna 11
7130.63 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrężna 16
7130.64 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 1
7130.65 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1
7130.66 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 2
7130.67 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 3
7130.68 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 4
7130.69 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 5
7130.7 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 11,13
7130.70 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 6
7130.71 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 8
7130.72 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 9
7130.73 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 10
7130.74 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 11
7130.75 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiej 6
7130.76 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiej 8
7130.77 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiej 12d
7130.78 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fojkisa 1
7130.79 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fojkisa 2
7130.8 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 4
7130.80 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fojkisa 4
7130.81 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fojkisa 6
7130.82 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 29
7130.83 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 12
7130.84 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 14
7130.85 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołodzieja 2
7130.86 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołodzieja 4
7130.87 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołodzieja 6
7130.88 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 2
7130.89 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 3
7130.9 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 5
7130.90 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 5
7130.91 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 10
7130.92 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 12
7130.93 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 3
7130.94 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 4
7130.95 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 5
7130.96 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 6
7130.97 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 7
7130.98 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 8
7130.99 Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 1
7132 Kontrolowanie prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomościami
7133 Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania lokali
7140 Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
7140.1 Rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkania
7140.2 Skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony
7140.3 Skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony
7140.4 Korespondencja wg właściwości
7142 Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych
7142.1 Realizacja wyroków sądowych o eksmisję
7142.2 Odszkodowania za niedostarczenie lokalu
7142.3 Korespondencja wg właściwości
7144 Zamiana lokali mieszkalnych
7146 Zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych
7146.1 Odpracowanie zaległości czynszowych
7146.2 Rozłożenia na raty, umorzenia zaległości czynszowych
7146.3 Korespondencja wg właściwości
7146.4 Umorzenia należności pieniężnych - Uchwała 165/2019
7147 Podnajem lokali mieszkalnych
7150 Przetargi na wynajem lokali użytkowych
7150.1 Przetargi na lokale użytkowe
7150.2 Konkurs ofert na najem lokali użytkowych
7152 Przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali użytkowych
7153 Zadłużenie czynszowe lokali użytkowych
820 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu udzielania świadczeń pomocy społecznej
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
824.1 Dodatki mieszkaniowe
824.2 Dodatki energetyczne
824.3 Korespondencja w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych
827 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej
8280 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków
8281 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij