Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Rozwoju Miasta

Symbol wydziału: RR
Nazwa: Wydział Rozwoju Miasta
Telefon: 32 7605380 (443,381,382,378,379,440,456) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 60, 57, 63
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Magdalena Faracik-Nowak Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Ireneusz Banaczyk Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Kornelia Bekus Pomoc Administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Betina Bober-Ogon Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Łukasz Chłoń inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Gwóźdź inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Sylwia Juszczyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Remigiusz Karwat Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Kula pracownik II stopnia Więcej ... [Więcej ...]
Mateusz Ludyga Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Dorota Rus Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
040 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0542 Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
061 Strategie
062 Programy
062.1 Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym oraz Specjalnej Strefie Rewitalizacji
0630 Planowanie na poziomie całej gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0722 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
0724 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3150 Dochody z majątku gminy
3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa
3220 Dowody księgowe
3222 Rozliczenia
3226 Zobowiązania, poręczenia
670 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
671 Programy, projekty, analizy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6723 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6726 Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6731 Wstrzymywanie użytkowania terenu oraz przywracanie poprzedniego sposobu zagospodarowania
6732 Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij