Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Zarządzania Kadrami

Symbol wydziału: PL
Nazwa: Wydział Zarządzania Kadrami
Telefon: 32 7605269, 296, 270, 241 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, pok. 35, 37, 24
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Bożena Szeląg Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Beata Chorąży Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Gabriela Dziubanek Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Anna Juźwiak Starszy Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ilona Kołakowska Starszy Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Renata Ledwoń Starszy Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Beata Lityńska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Pawlak Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Sławomir Szewczyk Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0642 Sprawozdawczość statystyczna
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2140 Staże zawodowe
2142 Praktyki
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
217 Sprawy wojskowe osób zatrudnionych
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
224.1 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
224.2 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu- Rp-7
224.3 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - US i Komornicy
2340 Dowody obecności w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2424 Emerytury i renty
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3230.1 Dokumentacja służąca sporządzaniu list płac
3230.2 Dokumentacja płac i potrąceń z płac - Roboty Publiczne
3230.3 Polecenia przelewów i księgowań oraz informacje dotyczące realizacji wypłat
3233 Wypłaty diet radnym
3236 Deklaracje na PFRON
8135 Zapobieganie patologiom społecznym

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij