Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Świadczeń

Symbol wydziału: SR
Nazwa: Referat Świadczeń
Telefon: 32 73001162 (163,164,165,166,167,173,174 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-16.00 wtorek-czwartek: 7.00-14.00 piątek: 7.00-13.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Katarzyna Iskrowicz kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Adamus Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Bartusz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Błaszkiewicz-Wanoth Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Edyta Ciosek podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Klaudia Czyż Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Karol Dolny Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Angelika Fiala inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Karolina Gołębiewska Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Jarosław Gromacki Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Grzywocz Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Sara Kolasińska Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Zbigniew Kral Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Justyna Kucharczyk pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Labus Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Mucha referent Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Oczko Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Rosińska Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Michał Rudziński Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marta Widera Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Wysocka Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Wywiórka podinspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
3153 Dotacje
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
824.1 dodatki mieszkaniowe
824.2 dodatki energetyczne
824.3 korespondencja w sprawie dodatków mieszkanioych i energetycznych
8250 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8250.1 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8250.2 Świadczenie rodzicielskie
8250.3 Program 500+
8250.4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka
8250.5 Dobry start (300+)
8251 Zasiłki pielęgnacyjne
8252 Świadczenia pielęgnacyjne
8253 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
827 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej
8280 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków
8281 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców
8282 Listy wypłat świadczeń ze składką na ZUS
8286 Obsługa finansowa świadczeń
8311 Zaliczka alimentacyjna
8313 Egzekucja zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych
8320 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8321 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
8325 Egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8326 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij