Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Finansowo Księgowy

Symbol wydziału: FK
Nazwa: Referat Finansowo Księgowy
Telefon: 32 7605233 (234, 286, 235, 227, 242,292) Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. 31, 36, 8 (kasa)
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Zofia Judas Kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Dokutowicz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Ducka-Miłek Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Frymus pracownik I stopnia Więcej ... [Więcej ...]
Jolanta Janek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ludwika Jarosz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ryszard Kawalerowski Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marzena Klacka podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Piekutowska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Bożena Serwacka Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aneta Siewiorek Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Smerczek Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marta Wądrzyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Janina Woźniak Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Dorota Wróbel Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Monika Zabawa-Falkus Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0642 Sprawozdawczość statystyczna
1431 Udostępnianie informacji publicznej
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków dodatkowych
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3133 Opłata ewidencyjna CEPiK
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
3150 Dochody z majątku gminy
3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3200 Polityka rachunkowości i plany kont
3210 Obrót gotówkowy
3212 Depozyty kasowe, obsługa wadium
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3224 Uzgadnianie sald
3225 Kontrole i rewizje kasy
3226 Zobowiązania, poręczenia
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij